Få et CPR-nummer kontrolleret eller få dannet samtlige mulige CPR-numre på en givet dato

Ud fra en indtastet dato kan man få genereret samtlige mulige CPR-numre ved at klikke på knappen nedenfor, eller man kan også indtaste kontrolcifrene og få kontrolleret et CPR-nummer.

Når en person er født i et ulige århundrede-tal f.eks. i 1900-1999, så er de sidste fire cifre i CPR-nummer mindre end 5000. Når en person er født i et lige århundrede-tal f.eks. i 1800-1899 eller fra 2000, så er de sidste fire cifre i CPR-nummer større end 5000.

Dato (dd-mm-åååå):    Kontrolcifre (sidste del af et CPR-nummer):