Reklamestatistik på Internettet

 

Gallup Adfacts introducerer et on-line system til reklamestatistik via Internettet.

 

Baggrund

Gallup Adfacts har længe haft et ønske om at gøre reklamestatistik databasen til­gæn­gelig for alle kunder, så man kan søge i databasen 24 timer i døgnet. Gallup Adfacts har valgt internetløsningen for at undgå at levere data på cd-rom og di­sket­ter. Det inde­bæ­rer, at hele databasen og tilhørende system findes på en stor server hos Gallup, og dermed bliver kunderne fri for selv at opdatere egne databaser og programmer.

 

Adfacts Plus+ konceptet

Adfacts Plus+ er et edb-system, hvor fra Gallup Adfacts’ kunder selv kan foretage søg­ninger i reklamestatistik databasen og på basis heraf få udskrevet rapporter direk­te på egen printer eller hente Excel filer ned på egen harddisk.

 

Adfacts Plus+ systemet benyttes via internettet, hvilket indebærer, at reklamestati­stik databasen og programmet kun findes ét sted, på en server hos Gallup, og der­ved und­går brugerne at skulle modtage løbende database og program opdateringer, og får der­ved direkte adgang til de sidst opdaterede data 24 timer i døgnet. Re­kla­me­sta­ti­stik databasen bliver opdateret hver uge med de nyeste indtastede annoncer, hvorved bru­ger­ne får adgang til informationerne, mens nyhedsværdien stadig er høj.

 

Analysemulighederne i Adfacts Plus+

Analysemulighederne i Adfacts Plus+ er alsidige og baserer sig på en lang række søg­­nings­kriterier såsom: en eller flere perioder, brancher, annoncører, produkter og media, der resulterer i en række spændende rapporteringsmuligheder.

 

Adfacts Plus+ indeholder på nuværende tidspunkt som basis de fire mest gængse detalje­rings­niveauer: Totalspending, mediagruppe, mediaplan og indrykningsplan, hvis indhold kan defineres specifikt af brugeren. Udover de nævnte standdardrappor­ter der enten kan fås på papir eller som Excel fil, giver Adfacts Plus+ også mulig­he­den for at lave Excel Pivot tabeller, som åbner op for mere avancerede analysemu­lig­heder hos brugeren.

 

Kunderne får adgang til alle reklamestatistik data, og da afregningen sker fra rapport til rapport, svarer det til, at man kun skal betale for det udtræk der laves. Det be­ty­der for kunderne, at der ikke er tale om en stor investering for at koble sig på Adfacts Plus+ systemet.

 

Adfacts Plus+ teknikken

Adfacts Plus+ er et on-line internetsystem, men bygger ikke på den traditionelle hjem­me­side teknologi, hvor der overføres program og data til brugerens PC. Adfacts Plus+ sender i stedet kun skærmbilleder til brugeren, hvorved hastigheden bliver man­ge gange hurtigere  end hvad der normalt ses på Internettet. Adfacts Plus+ star­tes ved at klikke på en ikon på brugerens desktop, og virker for brugeren som en­hver anden Windows applikation, men her er selve databasen og programmet pla­ce­ret på en stor server hos Gallup. Søgningstiderne i Adfacts Plus+ er således ikke af­hængig af brugerens PC kraft, og Adfacts Plus+ kan sagtens køre på mindre PC’ere, sålænge de har internet opkobling.

 

Nogle skærmbilleder fra Adfacts Plus+ applikationen udviklet i Access til brugergrænsefladen, rapporter og generering af Excel Pivot regneark og med bagved­liggende database i SQL Server.

 
 


Adfacts Plus+ serveren består af to servere: En Microsoft SQL server der indeholder databasen, og en Citrix MetaFrame server der indeholder applikationen.