Læserbrev i Børsen den 13. februar 2001     Se avisensiden i pdf-fil

 

Den virkelige nye økonomi

af Joakim Dalby

 

Den nye økonomi omfatter individualiserede e-produkter indeholdende data som sælges og distribueres via Internettet, og har intet at gøre med e-handel af tradi­tio­nelle fysiske produkter

 

Forleden dag greb min nabo fat i mig, fordi han igen havde læst i avisen, at IT-ak­tierne var på ny rutschetur, og han frygtede for sine investeringer. Vi talte i en ti­mes tid om, hvorfor e-handel var blevet udråbt som en ny økonomi og med deraf hurtig stigende aktiekurser. Min nabo er begejstret Internet handlende, mens jeg ikke selv har set lyset ved elektronisk postordresalg af fysiske varer så som bøger, musik, video og tøj. Den slags handel betragter jeg ikke som en ny økonomi, blot fordi jeg kan handle via min pc i stedet for at sidde med et varekatalog, en be­stil­lings­blanket og en frankeret kuvert.

 

Min nabo må give mig ret i, at der allerede er flere dotcom postordrefirmaer, som har måtte skrue nøglen om, fordi de har for lange ekspeditionstider og for lille en om­sætning. På dette marked står de eksisterende postordrefirmaer langt bedre, og de fleste af dem har da også fået lagt deres varekataloger på Internettet, ligesom man­ge andre danske virksomheder, så kunderne hurtig kan finde priser, se om va­ren er på lager og afgive deres bestillinger. Mange rejseportaler til fly, bil og hotel bookninger samt sommerhus udlejning er etableret af de traditionelle bure­auer eller nye dotcom’er, men det danner ikke en ny økonomi, det giver bare en hurti­ge­re og smartere måde at planlægge sommerferien.

 

Fordele

I de sidste 30 år har vi set mange eksempler på, at fysiske produkter er blevet ud­videt med computerteknologi f.eks. i videooptagere, der informeres til at optage tv-udsendelser, når man ikke er hjemme. Den gang talte ingen om en ny økonomi men om konkurrencefordele, og dette gælder også, når Internettet tilfører eksi­ste­ren­de produkter en større værdi for kunderne, så jeg f.eks. kan programmere vide­oen fra arbejdet. I flere år har jeg kunne få adgang til mine bankkonti via pc’e­rens modem, så dotcom bankerne kan ikke tilbyde nye bankprodukter, kun bedre ind­låns- og udlånsrenter da de ikke har et dyrt filialnet.

 

E-handel er efter min mening handel med data i bred forstand. Siden 1980’erne er mange forskellige slags data blevet digitaliseret eksempelvis tekst og opslags­vær­ker, musik, fotos og film samt databaser over boliger, jobs, kontaktpersoner og brug­te ting. Før Internettet måtte data-produkterne sælges som fysiske varer via cd-rom’er, men den nye distributions- og kommunikationskanal, Internet, skaber rig­tige e-produkter, som jeg direkte kan få adgang til via min pc, når som helst det passer mig, og uanset hvor i verden jeg befinder mig. Det er e-produk­terne via Internettet, som vil danne et handelsmarked der med rette kan kaldes den nye økonomi, og ikke de dotcom’er der er et dårligt plagiat af de ellers så populære postordrefirmaer, vi kender fra kuponhæfterne.

 

Musikmarkedet

Jeg kan se på min nabo, at han ikke er helt med på, hvad e-produkter dækker o­ver. E-produkter er ikke fra starten af et fysisk produkt, kun data, forklarer jeg, men kan blive det efter købet. Min nabo ser spørgende ud, og beder om eksempler på e-produkter. Ok, lad os se på musik markedet foreslår jeg. Da jeg ikke ønsker at købe alle The Beatles cd’ere, går jeg på en hjemmeside og køber kun de 15 num­re jeg synes bedst om, henter dem ned til min harddisk for bagefter at lagre dem på en cd-rom, som kan afspilles i bilen. Naboen lyser op, så jeg springer til in­fo­markedet, idet jeg har et abonnement på en nyhedsside, som kun bringer ar­tik­ler om de emner, jeg tidligere har valgt, og da jeg ikke altid ønsker at læse dem foran skærmen, så tager jeg et farveprint af hjemmesiden inklusiv billeder. Der findes allerede en del e-magasiner på Internettet som enten er finansieret af re­kla­mer eller abonnement. Et andet e-produkt er e-bøger, der købes over Inter­nettet og læses via en lille håndholdt computer. De vil tilbyde at huske bog­mærket, understreg­nin­ger og notater, give resumé af sidste dags læsning og vise person- og handlingsoversigter, billeder og videoklip, kort sagt multimedia.

 

Min nabo griner, da han flovt siger, at så må de mange sex-hjemmesider, der sæl­ger billeder, film, historier og live-transmissioner også være e-produkter. Jeg nik­ker og svarer, at disse dotcom’er har et overskud, som ville få deres aktiekurser til at eksplodere, hvis de gik på børsen. Nyheds- og snakkegrupper (chat), råd og vej­­led­ning, uddannelse og hjælp til at stille diagnosen på børnenes feber og bilens dunkelyde er andre gode eksempler på e-produkter, fordi der er tale om informa­tions- og vidensudveksling på elektronisk form.

 

Individualisering

E-produkter via Internettet vil skabe langt mere individualisering end den gamle økonomi har kunne tilbyde. Tænk blot på tv, hvor vi alle hænger i en klokkestreng for at se tv-avisen. Når hastigheden på Internettet er så hurtig, at der kan over­fø­res levende billeder i 28” størrelse, så er kl. 21.00 fortid, og tv-kanal begrebet vil smulre, da seerne vil bestille programmer hos en række tv-udbydere med eller u­den reklamer. I dag kan man allerede tilmelde sig e-mail-tjenester, som kun sen­der reklamer og tilbud på de produktområder, man har valgt at modtage, altså direct mail når det er mest individuelt.

 

Den nye økonomis e-produkter vil vende op og ned på mange dagligdags ting og strukturer i samfundet, for når et firma har lavet sit e-produkt og lagt det på In­ternettet, så skal det ikke masseproduceres og distribueres. I dag har mange pri­vat personer lavet hjemmesider med nyttige oplysninger, som jeg kan læse og evt. købe for et mindre beløb.

 

Vi har kun lige set toppen af det isbjerg, som den nye økonomi vil tilbyde i frem­tiden, og derfor vil de dotcom virksomheder, der udvikler individuelle e-produkter med nye data-indhold få store konkurrencefordele og vende aktiekursen i opad gå­en­de retning. Min nabo og jeg slutter vores snak af med at minde hinanden om, at kommunikation mellem mennesker face-to-face fortsat er den bedste form i en tid, hvor Internettet vil udgøre en fortsat større og større del af vores hverdag.