Eksempler på skærmbilleder i PrAWIS, udviklet i ASP.NET, en intranet løsning

 

Velkomst billede og menu

 

 

Oversigtskærmbillede med resultatet af centralernes sidste foretaget telenummer-måling

Menuen indeholder en række filter-drop­down bokse til at begræn­se listens indhold med for at skabe bedre over­skue­lig­hed blandt de mange centraler. De enkelte rækker i listen har forskellige links der giver nye skærmbilleder. Bemærk, at den lodrette scrolling ikke får toppen af skærmbilledet til at forsvinde. Det virker bedst for bru­gere, at menuen altid forbliver på skærmen, når der scrolles i en liste.

 

 

Diagram fra en central

 

 

Fra de enkelte noder (fordeler) i diagrammet kan der ved klik på højrepil ikon foretages en drill-drown for at gå videre i koblingsvejen fra centralen ud mod de enkelte telefonnumre. Sidste node har et tag over sig for at vise, at det er et teknikhus.

 

Diagram fra en drill-drown

 

 

Fra de enkelte noder i diagrammet kan der ved klik på telefon ikon fås en oversigt over de telefonnumre, som er knyttet til noden i koblingsvejen fra centralen. Når der ikke er en højrepil ikon, er noden den sidste fordeler som oftest placeret hos abonnenten.

 

Telefonnummer oversigt fra en node i diagrammet

Listen viser de telefonnumre, hvis koblingsvej går gennem noden (fordeleren) eller har noden som sidste fordeler. Derudover vises resultatet af målingen frem til pågældende telefonnummer. Det er kun de to første rækker som har en fejlkode for Fremmed Spænding DC. PrAWIS systemet indeholder en række grænseværdier, der automatisk udregner ved den natlige indlæsning af målingsdata til PrAWIS datawarehouse, hvornår en telefonnummer måling resulterer i en af de 16 fejlkoder. Via check boksen i højre hjørne kan der klikkes og få vist et flueben, hvorved listen kun indeholder de fejlramte telefonnumre. Dette filter er smart, når listen af telefonnumre er lang, fordi der er mange telefonnumre, som har koblingsvej gennem noden. Når fluebenet klikkes væk, indeholder listen igen alle telefonnumre. Check boksen er således en zoom filter funktion.

 

 

Fejlramte noder fra en central

Vist i en træstruktur der giver brugeren mulighed for selv at foretage drill-down ved udvide en nodes indhold ved klik på + ikonen og drill-up igen ved at klikke på – ikonen. Minder således om StiFinder i Windows.

 

 

Tilbage til Kunder